Logo photo image

MedicaUroSIM

Geleceğin doktorlarını yetiştiriyoruz!

Sağlık & Yaşam & Wellness Eğitim & Yetenek & İnsan Kaynakları Robotik Ekran teknolojileri B2B B2C Pazara Giriş

Yatırım turuna başlama tarihi itibariyle 20 gün içerisinde  EFT veya Kredi Kartı ile yatırım yapan yatırımcılara %20 bonus pay verilecektir. Kampanya boyunca 100.000 TL üzerinde yatırım yapanlara %20 bonus pay verilecektir.

Ek paylar, MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. Dağıtılacak bonus paylar şirketin kurucusu İbrahim Balaban’ın payından düşürülecektir. 

Tıp eğitiminde adaylar hastalarla ve hastalıklarla sınırlı sayıda karşılaşıyor. Pratik yapma imkanları hastayla karşılaşma durumuna ve bulundukları kurumun kadavra alabilme imkanına bağlı olarak değişiyor. Her aday eğitim sürecinde ameliyata giremiyor. Girdiği ameliyatlarda tecrübe eksikliğinden çekimser kalabiliyor. Bu ameliyatlar kadavra üzerinde de öğretilmektedir. Fakat kadavraların kurumlara maddi yükü oldukça fazla ve kullanımları birkaç kez ile sınırlıdır. Günümüzde son verilere bakacak olursak yaklaşık 90 bin öğrenci devlet üniversitelerinde, 18 bin öğrenci ise vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde öğrenim görmektedir. Bu sayıları düşününce kadavra maliyetlerinin boyutu daha net açığa çıkmaktadır.

Danışmanımız Prof. Dr. Emre Huri tıp fakültesi öğrencileri ile derste.

MedicaUroSIM, cerrah adaylarına içerdiği üroloji ameliyatlarını sınırsız sayıda ve gerçeğe uygun şekilde deneyimleme imkanı sağlamaktadır. Böylelikle adayların el göz koordinasyonu geliştirerek, gerçek bir hastaya temas etmeden önce yetkinik kazanmasını hedeflemektedir.

Adayların her bir operasyon denemesi MedicaUroSIM'in yazılımıyla değerlendirilerek başarısı puanlanır. Aday böylelikle zaman içerisindeki gelişimini takip edebilme imkanı bulur.

Botox Operasyonu sonrası başarılı enjeksiyon sayısı, yapılan yanlış işlem sayısı ve hedeflenen başarı puanı hesaplanıyor.

Simülatörümüzün kullanımıyla kadavra ihtiyacı azalır. Ayrıca operasyonları dilediğince deneyimleme imkanı bulan doktor adaylarının gerçek hastayla karşılaştığında adaptasyon süreci kısalır. Daha yetkin ve kendine güveni yüksek doktor adaylarının sayısı artar. Ameliyatı daha önce deneyimlemiş doktorlar sayesinde hastaların anestezi altında kalma süresi azalır.

 

LHU SINERG Laboratuvarı'nda simülatörümüz MedicaUroSIM

Simülatörümüz aşağıdaki uygulamaları ve bu uygulamaların her yerden erişiminin sağlanabileceği web versiyonlarını içerir;

 • Sistoskopi

Sistoskopi, idrar yolu, mesane, üretra, üretral sfinkter ve prostatın doğrudan görüntülenmesini sağlar.  Bu işlem üretranın üroloji uzmanı tarafından gerçekleştirilen en yaygın ve en önemli tanı araçlarından biridir. Sistoskopi çoğunlukla bir tanı prosedürüdür, ancak bazı durumlarda tedavi edici olarak da uygulanır. Kısa süreli bir işlem olan sistoskopi ile idrar yolu, prostat ve mesanenin taş, tümör, darlık ve enfeksiyon gibi hastalıkları saptanır, idrar kaçırma, idrar yapma zorluğu ve travma gibi durumlar değerlendirilir. Lokal anestezi altında basit bir ayaktan işlem olarak veya ameliyathanede genel anestezi altında yapılabilir.

 • Mesane Botoksu Enjeksiyonu

Mesane Botoksu, mesanenin içerisine botulinum toksin enjekte edilmesiyle yapılan uygulamadır. Mesanenin duvarına enjekte edilen toksin ile aşırı aktif mesaneye sebep olan sinir aktivitelerinin azaltılması hedeflenir.

Mesaneye botoks uygulaması yaklaşık olarak 30 dakika sürer. Sistoskop adı verilen bir çeşit endoskop ile mesane duvarının yüksek çözünürlük görüntüsü alınır ve gerekli yerlere botulinum toksin (botoks) enjekte edilir. Bu tedavi ile ani idrar hissi, idrar sıklığı ve ani idrar hissi ile idrar kaçırma şikâyetlerini iyileştirilebilir.

 • Üreteroskopik Taş Kırma

Taş Kırma idrar kanalındaki (üreter) ve böbrek içerisine kameralı ince endoskoplar (uretero-renoskop) ile girilerek taşların parçalanması işlemidir. İşlem anestezi altında (genel veya spinal anestezi) ve vücutta hiçbir kesi yapılmadan tamamen doğal yollardan yapılır.

 • Flexable RIRS

RIRS böbrek taşı tedavisinde uygulanan en yeni yöntemdir. RIRS ile birlikte 3,5 cm’e kadar olan böbrek taşlarına hastanın vücudunda bir delik açmadan müdahale etmek mümkün hale geldi.

 • Mr. Stone

Mr. Stone yazılım ekibimiz tarafından taş kırma operasyonlarının daha rahat anlaşılması için geliştirilen basit bir oyundur.

 

Mesane Botoksu Enjeksiyonu

Mr. Stone

Ürünümüzün üretimi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta bulunan Ar-Ge ofisimizin laboratuvar bölümünde ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İleride kurulacak yurtdışı ofislerimizde sadece ürünün montajı yapılacak üretim yine Türkiye’de devam edecektir.

Ürünümüz için KOSGEB iş birlik destek programına başvurulmuştur. 4.000.000 TL'lik destek başvurumuzun sonuçlanması durumunda üretim aşamalarımızı hızlandırmak ve iyileştirmek adına donanıma harcanması planlanmaktadır. Şu an değerlendirme aşamasında olup kısa zamanda sonuçlanması beklenmektedir.

Abonelik modeli öğrencilerin ve diğer kullanıcıların MedicaUroSIM’i fiziksel olarak kullanamadığı süreçlerde abonelik ile web sayfası üzerinden bilgisayarları aracılığıyla simülasyonlarımıza erişebilecekleri bir sistemdir. Şu an abonelik ücretimiz 29 Dolar olarak belirlenmiştir. Ancak fiyatında küçük değişiklikler olabilir.

Ürünümüzün güvenliği açısından siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri "256 bit RSA Şifrelemeli SSL Sertifikası" ile korunmaktadır. Sitede kullanıcıların izniyle, browser çerezlerini kullanılmaktadır. Sistemimize kaydolan kullanıcı bilgileri, şifrelenmiş bir biçimde veritabanımızda saklanmaktadır. Ayrıca ürünümüzde bulunan URL güvenliği sayesinde farklı URL ile çalışmamaktadır. Yine URL sorgulamaları ile kodlarımızı "obfuscator" ile anlaşılamaz hale getiriyoruz. Yani dosyalarımız kopyalansa bile decode edilemez ve "Webgl" olduğundan sadece tarayıcı üzerinden çalışan web tarafımız farklı bir URL üzerinden çalıştırılamaz.

 

B2B ve B2C iş modellerini kullanmayı amaçlamaktayız.

Projemizi gezici aracımızla üniversitelerde görevli hocalara öğrencilere ve asistanlara tanıtmaya başladık.

Web sitemizde MedicaUroSIM'e ait abonelik paketleri mevcuttur. Bu kanalla da satış yapmayı hedeflemekteyiz.

Hedef kitlemiz üniversiteler, hastaneler, tıp eğitimi veren kurumlar ve yatırımcılardır. MedicaUroSIM Hacettepe Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nde kullanılmaya başlandı.

 

Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı(Sağlık Bakanlığı)

Tıbbi cihazlar sektörü dinamik bir yapıya sahip olup, dünyada hızla büyümektedir. Sektör pazarında farklı disiplinlerde gelişmiş ve bu sektöre uzun süre önce öncelik vermiş olan gelişmiş ülkelerden ABD, Japonya ve Almanya’nın ilk üç ülke olarak belirgin bir şekilde öne çıktığı görülmektedir. Bu ülkeleri Çin, Kanada, İsviçre, Brezilya gibi ülkeler takip etmektedir. 

Sağlık sektörü harcamaları içerisinde önemli bir yeri olan tıbbi cihazlar sektörünün kazanılan gelire göre pazar dağılımı incelendiğinde; 2010 yılı itibariyle teşhis ve görüntüleme cihazları alt sektörü 66.6 milyar USD gibi önemli bir tutar ile ilk sırada yer almakta olup, incelenen dönem itibariyle bu sektörün ortalama yıllık artış oranı %4.7’dir. Yine bu alt sektörde 2010 itibariyle pazarın lider ülkesinin ABD olduğu (%43.4) ve bu ülkeyi Japonya ve Almanya’nın takip ettiği görülmekte olup, ülke bazında ortalama yıllık artış oranının en yüksek (%11.5) ülkenin de Çin olduğu dikkati çekmektedir. Teşhis ve görüntüleme cihazları alt sektörünü sırasıyla, sarf malzemeleri, ortopedi ve protez cihazları ve aletleri, tedavi edici cihazlar ve son sırada dişçilik ile ilgili cihaz ve aletleri alt sektörlerin takip ettiği görülmektedir. Bununla birlikte sektörde, 2005-2010 döneminde en yüksek ortalama yıllık artış %17.2 ile ortopedi ve protez cihazları ve aletleri alt sektöründe ulaşılmıştır. Diğer alt sektörlerde ise %4.7 ile %8.1 arasında ortalama yıllık artış gerçekleşmiştir. Sektörde (2010 yılında) ABD’nin teşhis ve görüntüleme cihazları (%43.4) ile ortopedi ve protez cihazları ve aletleri (%43.0) alt sektörleri pazarında önemli bir üstünlüğünün olduğu görülmektedir. Buna karşılık sarf malzemeleri (%22.0), tedavi edici cihazlar (%20.2) ve dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler (%27.8) pazarlarında ABD’nin üstünlüğünün nispeten düşük olduğu ve diğer ülkelerin bu pazarda paylarını arttırdığı dikkati çekmektedir. 

Dünyada yaklaşık 2.4 trilyon ABD doları büyüklüğünde sağlık teknolojileri pazarından bahsetmek mümkündür. Böylesine büyük bir pazarın içinde tıbbi cihazlar imalat sanayi yaklaşık, 500 bin ürün çeşidine ve 300 milyar ABD dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış olup katma değeri yüksek bir sektör durumundadır. Tıbbi cihazlar alt sektörünün 2020 yılına kadar bir trilyon ABD doları mertebesine ulaşması beklenmektedir. 

Global sağlık harcamalarının %6’sını oluşturan tıbbi cihaz pazarı, 2015’ten 2020’ye kadar %4,4’lük yıllık
bileşik oranda büyüyerek 2020’de 432,2 milyar dolara ulaşmıştır ve 2028’de 658 milyar dolar olması
beklenmektedir.

2019 Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2,0 milyar dolarlık bir tıbbi cihaz pazarı söz konusudur. Bu, global pazarın binde 5’ ine karşılık gelmektedir. Bunun yaklaşık %85’i ithalat %15’i ise yerli üretimdir.Türkiye’nin 2004-2019 arasında, tıbbi cihaz ihracatı %13 yıllık bileşik büyüme oranıyla 103 milyon dolardan 502 milyon dolara çıkmıştır. En çok ihracat yapılan ülkeler Çin, Almanya ve Irak olmuştur.

Dünya Medikal Sektörü Genel Görünümü (2010)

MedicaUroSIM'in genel hedef kitlesi sağlık alanında eğitim veren kurumlar, tıp fakülteleri ve hastanelerdir. Dünyada 2015 verilerine göre Çin, Hindistan, ABD, Brezilya ve diğer bazı ülkelerde tıp fakültesi sayılarının 150'nin üzerinde olduğu bilinmektedir. Geçen 7 yıllık süreçte bu sayının arttığı da bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı 2020 verilerine göre ise Türkiye'de 1400'ü geçkin hastane bulunmaktadır.Tüm bu tıp fakülteleri ve hastaneler pazarımızın bir parçasıdır.Bunlar haricinde sağlık eğitimi veren kuruluşlar, özellikle ülkemizde de kurulmaya başlanan simülasyon merkezleri ve yatırımcılar da pazarımızda bulunmaktadır.

Bir simülasyon merkezinden görüntü

*Bu bölümde kullanılan verilere ait kaynakça Dosyalar bölümünde verilmiştir.

Rakiplerimiz Virtamed ve 3D Systems,

                                                              

Rakiplerimizden farkımız

 • kullanıcılara her bir operasyondan sonra başarılarıyla ilgili detaylı bir rapor çıkartmamız, 
 • raporların her kullanıcıya kullanıcı numarasıyla atanarak arşivlenmesi,
 • Operasyonlara her yerden erişim imkanı sunan web versiyonlarının bulunması.

 • MedicaUroSIM Projesi ARGE Lideri YTÜ TEKNOPARK'a kabul edilmiş ve gelişim süreçlerini teknopark bünyesinde devam ettirmektedir.

 • MedicaUroSIM, TÜBİTAK 1507 AR-GE Desteği kazanmıştır. Bu kapsamda 300.000 TL'lik bir hibe kazanmıştır. Fakat pandemi sürecinde bu miktarın 150.000 TL gibi bir kısmı alınmıştır. Bu miktar Ar-Ge çalışmalarına harcanmıştır.

 • TUMMIAD ve WIIPA'nın düzenlediği "1 IDEA 1 WORLD" yarışmasında altın madalya kazandık. Bu yarışmada pek çok ülkeden katılımcı girişimlerini 2 gün boyunca sergilemiştir. Uluslararası jüri üyelerinin seçimiyle MedicaUroSIM altın madalyaya layık görülmüştür.

 • Başakşehir Living LAB Inovasyon Yarışması'nda Özel Kategoride ikincilik kazandık. Başakşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası gibi kuruluşların katkılarıyla düzenlenen yarışmada kazanılan para ödülü sokak hayvanlarına bağışlanmıştır.

Büyüme hedeflerimizde, kısa zaman içinde önce Almanya daha sonra ise Amerika ofisimizi açmak var. Bu sayede hem operasyonlarımızı zenginleştirmek hem de simülatörümüzün satışlarını hızlandırmayı amaçlamaktayız.

Fonlamadan elde edilecek miktarın yaklaşık %50'lik payı Ar-Ge çalışmaları ve dış pazara açılma giderleri için ayrılmıştır. Bu pay ile simülatörümüze yeni operasyonlar eklemek istiyoruz. Farklı bölümlerin ameliyatlarını da simüle ederek daha geniş bir kesime hitap edeceğiz. Kalan kısmın yarısı ile ekibimizin genişletilerek farklı alanlardaki tıbbi simülatörler için başlayacağımız çalışmalara ayrılması, diğer yarısının ise reklam ve pazarlama faaliyetlerine ayrılması planlanmaktadır.

MedicaUroSIM genç ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. En önemli avantajlarımızdan biri teknolojiyi yakından takip edip hızlı bir şekilde kendimizi geliştirmeye odaklı olmamızdır. MedicaUroSIM'in hem yazılım hem de donanım tarafı ekibimiz tarafından incelikle üretildiğinden bizimle çalışan herkes gelişim sürecinin merkezindedir.

Ekibimiz tecrübeli bir teknik kadrodan oluşmaktadır. Yazılım ekibimiz Scrum uygulamakta olup her toplantı sonrasında oluşabilecek değişimlere hazır bir çalışma sistemi yürütmektedir.

Ekibimiz dışında danışmanlarımız ile haftalık toplantılar gerçekleştirilmektedir ve her ilerleme alanı uzman hekimler tarafından incelenmektedir.

 • 2016
  Timeline photo image
  YTÜ Teknopark Başlangıç

  Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'tan kabul alarak MedicaUroSIM'i tasarlamaya başladık.

 • 2017
  Timeline photo image
  EUREKA

  Barselona-İspanya ürün tanıtımı

 • 2019
  Timeline photo image
  Tübitak 1507 onayı

  Simülatör projemiz Tübitak 1507 desteğini almaya hak kazandı.

 • 2020
  Timeline photo image
  İlk Simülatör Testi

  Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk simülatör testlerimizi gerçekleştirdik.

 • 2021
  Timeline photo image
  Basın Sunumları

  Çeşitli basın organlarında simülatörümüzle ilgili haberlerin çıkması

 • 2021
  Timeline photo image
  MedicaUroSIM Tescil belgesi

  MedicaUroSIM markasının Tescil belgesi alınmıştır. Ayrıca simülatörümüzün patent çalışmaları başlamış olup kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

 • 2021
  Timeline photo image
  BTM'ye kabul edildik.

  MedicaUroSIM BTM'ye dahil oldu.

% fonlandı

Süre Tamamlandı

Yatırımcı Sayısı 0

Min. Yatırım Tutarı 100 TL

Campaign photo image

₺ 0

% 0 Fonlandı ₺ 2.000.000
Tamamlandı
Yatırımcı Sayısı 0 Min. Yatırım Tutarı 100 TL

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.