KVKK Fongogo Yatırım Aydınlatma Metni

FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (YATIRIM)


Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (“Fongogo”  veya “ Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve bu sebeple gerekli her türlü önlemi alarak özenle hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Fongogo tarafından işletilen yatirim.fongogo.com internet sitesi ve Fongogo Yatırım mobil uygulaması üzerinden  Fongogo tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Fongogo , Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “ Veri Sorumlusu ” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres

Telefon

E-posta

KEP

: Cumhuriyet Caddesi, Kahan apt. No:40/3 Şişli / İstanbul

: 212-225-6456

: gizlilik@fongogo.com

: fongogokitle@hs01.kep.tr

  b) İşlenen Kişisel Veriler

Fongogo ile ilişkileriniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri :

ad, soyad, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, diğer T.C. kimlik bilgileri (paylaşmak istemeniz halinde)

İletişim Bilgileri :

e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, sosyal medya hesapları (profile eklemeniz halinde)

Üye İşlem Bilgileri:

telefon kayıtları, talep bilgisi, şikayet ve geri dönüş bilgileri, girişime ilişkin bilgiler, yatırımcı bilgileri, profile eklenen bilgiler, yorum ve mesaj içerikleri

Hukuki İşlem Bilgileri:

adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (herhangi bir uyuşmazlık veya resmi kurum talebi halinde)

İşlem Güvenliği Bilgileri :

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları , kullanıcı adı ve şifre bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

fotoğraf (profil fotoğrafı eklemeniz veya sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafı paylaşmanız halinde)

Finans Bilgileri :

gelir bilgileri, finansal yeterlilik ve risk bilgileri, banka hesabı bilgileri, kredi, banka kartı bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri:

diploma meslek bilgileri, mesleki deneyim bilgileri

Pazarlama Bilgileri:

işlem geçmişi bilgileri, talep geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya ve anket bilgileri

  c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fongogo ile platform üyelik (yatırımcı veya girişimci) ve kullanıcı/ziyaretçi ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir: 

1. Yatırımcı ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- Üye işlem bilgileriniz

- Fotoğrafınız

- İşlem güvenliği bilgileriniz

- Finans bilgileriniz

- Mesleki deneyim bilgileriniz

- Hukuki işlem bilgileriniz

a. Faaliyetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kitle Fonlaması Tebliği ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. Yatırımcı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d. Kitle fonlama platformu faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

e. Yatırımcı değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

f. Yatırımcı destek hizmetlerinin yürütülmesi,

g. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

h. Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

i. Yatırımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

j. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

k. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

l. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebep

  - “kanunlarda açıkça öngörülmesi

  - “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve

  - “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Saklama Süresi

Hukuki ilişkinin sona ermesinden  itibaren 10 yıl   süreyle

Kimlik bilgileriniz mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (“ MKK ”) tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 3 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kimlik doğrulama işleminin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenmekte ve bu suretle MKK’ye iletilmektedir.

Kimlik, üye işlem ve finans bilgileriniz kitle fonlaması yatırımlarının taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunuzun tespit edilmesi ve kitle fonlaması yatırımlarına uygun olup olmadığınızın teyit edilebilmesi amacıyla risk bildirim formları kapsamında işlenmektedir. Nitelikli yatırımcı statüsünü haiz üyelik oluşturabilmeniz için üyelik işlemleri tamamlanmadan önce MKK nezdinde nitelikli yatırımcı olup olmadığınız tespit edilmektedir. Yıllık net gelirinize ilişkin beyanınız MKK’ye iletilmekte ve saklanmaktadır.

Kredi/banka kartı bilgileriniz, kullanılan güvenlik sertifikaları sayesinde şifrelenmiş bir şekilde iş ortağı ödeme hizmet sağlayıcılarına aktarılmakta, ödeme hizmet sağlayıcıları üzerinden işlenmekte ve Fongogo tarafından tutulmamaktadır.

2. Girişimci ilişkileriniz kapsamında
 

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- Üye işlem bilgileriniz (girişime ilişkin tanıtıcı bilgiler ve bilgi formunda yer alan bilgiler)

- Fotoğrafınız

- İşlem güvenliği bilgileriniz

- Finans bilgileriniz

- Mesleki deneyim bilgileriniz

- Hukuki işlem bilgileriniz

a. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kitle Fonlaması Tebliği ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. Girişimci iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d. Kitle fonlama platformu faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

e. Girişimci değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

f. Girişimci destek hizmetlerinin yürütülmesi,

g. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

h. Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

i. Girişimci ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

j. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

k. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

l. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebep

  - “kanunlarda açıkça öngörülmesi

  - “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  ve

  - “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Saklama Süresi

Hukuki ilişkinin sona ermesinden  itibaren 10 yıl   süreyle

3. İnternet sitesi ziyaretçi veya kullanıcı ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- İşlem güvenliği bilgileriniz

- Pazarlama bilgileriniz

a. Faaliyetlerin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere mevzuata uygun yürütülmesi,

b. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

c. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep

  - “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  ve

  - “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Saklama Süresi

İşlemden itibaren 1 yıl süreyle

Ticari elektronik ileti izni olduğu sürece

Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgileriniz , üye (girişimci veya yatırımcı) ve potansiyel üye (girişimci veya yatırımcı) ilişkilerinin takibi, iletişimin sağlanması, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılması, Şirket ürün pazarlama ve bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, etkinliklere katılım sağlanması amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden, tarafınıza ticari elektronik iletiler gönderilmesi için işlenmekte; bu amaçlarla tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

  d) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, SPK ve MKK başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, başta bilgi teknolojileri desteği (internet sitesi sunucuları, bilgi teknolojileri alt yapısı) olmak üzere çeşitli hizmetler sunan tedarikçiler ve diğer iş ortakları, Şirket paysahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilmektedir.

Paylaşmak istediğiniz kişisel verileriniz, tercihlerinize bağlı olarak diğer platform üyeleri ile paylaşılabilmektedir.

  e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirket , kişisel verilerinizi üye, girişimci veya yatırımcı olarak kaydolmanız esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, Fongogo tarafından işletilen yatirim.fongogo.com internet sitesi ve Fongogo Yatırım mobil uygulaması (kayıt olurken ve üyeliğiniz süresince profilinize eklediğiniz bilgiler ve çerezler vasıtasıyla toplanan bilgiler) başta olmak üzere internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır. 

  f) Tanımlama Bilgileri  (Çerezler - Cookies)

İnternet sitemizde “cookies” teknolojisi vardır. Bu teknoloji, internet sitesi kullanıcısının bilgisayarına bilgi yükleyerek, internet sitesine bu bilgisayardan yapılacak ziyaretlerin tanınmasını sağlar. “Cookies” internet sitesinin kullanımını ve uygunluğunu arttırır. “Cookies” tarafından sağlanan bilgiler internet sitesinin eski bir kullanıcısı olarak tanınmanızı, ihtiyaçlarınıza karşılık verilebilmesi için internet sitesindeki aktivitelerinizin takip edilmesini, kullanımınız için kişisel bilgi ve internet sitesi içeriğinin sunulmasını, çevrimiçi (online) formların kişisel bilgileriniz ile beraber otomatik olarak oluşturulmasını ve internet sitesi tecrübenizin kolaylaştırılmasını sağlar.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detayları öğrenmek için Fongogo Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tarayıcılar (browser) genelde çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Gerekli olmayan çerezleri devre dışı bırakabilir, tutulan çerezleri silebilir, tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri devre dışı bırakmanız internet sitemiz ve uygulamamızı ziyaret etmenizi ve kullanmanızı engellemeyecektir. Ancak, çerezlerin devre dışı bırakılması halinde bazı işlevleri tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Üçüncü kişi çerezleri ile ilgili değişiklikler için ilgili çerezlerin sağlayıcısıyla iletişime geçmenizi önermekteyiz.

Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakınız.

  g) Diğer İnternet Siteleri

İnternet sitemiz diğer internet sitelerine veya internet kaynaklarına bağlantı verebilir. Bu bağlantılardan birine girdiğinizde başka bir internet sitesine veya internet kaynağına geçiş yapmış oluyorsunuz. Bu kaynak, isteğiniz doğrultusunda veya “cookies” veya diğer teknolojiler aracılığıyla sizden bilgi alabilir. Fongogo’nun bu internet siteleri veya internet kaynakları veya bunların bilginizi toplaması, kullanması veya ifşa etmesi ile ilgili bir sorumluluk, yükümlülük veya kontrolü yoktur. Diğer internet sitesi ve internet kaynaklarının gizlilik politikalarını gözden geçirmeniz ve bilgilerinizi nasıl toplayıp kullandığı konusunu anlamanız gerekir.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  - işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  - işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  - işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  - yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  - eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

  - Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

  - aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,

  - münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  - kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

  i) Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, k ayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle fongogokitle@hs01.kep.tr veya gizlilik@fongogo.com adreslerine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

  j) Değişiklikler

Şirket işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir.  Fongogo Yatırım Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin güncellenmiş son versiyona  yatirim.fongogo.com internet sitesi ve Fongogo Yatırım mobil uygulamasından  erişilebilirsiniz.

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.