Ücret ve Kesintiler

Yatırımcı üye


  • Kampanya süresi sona erdiğinde hedef fona ulaşılamazsa veya yatırım yapılan andan itibaren 48 saat içerisinde üye cayma hakkını kullanırsa yatırılan tutar hiçbir kesinti olmadan emanet yetkilimiz Takasbank tarafından iade edilir.
  • Üye tarafından yapılan yatırımlar emanet yetkilimiz Takasbank tarafından bloke edilir. Kampanya süresince Takasbank tarafından toplanan fon tutarı nemalandırılmaz.
  • Kredi kartı ile yapılan ödemelerde yatırım tutarına, hizmet sağlayıcımız tarafından ödeme sistemleri kullanım ücreti olan %2,90 oranında komisyon bedeli ilave edilir.

Yukarıda bahsi geçen hususlar, Platform ile üye arasında imzalanan Üyelik Sözleşmesi’nde üye tarafından kabul edilir.Girişimci üye


  • Girişimci veya girişim şirketi dilerse kampanya başvuru süresince, yayımlanması sırasında veya sonrasında platformumuzda çözüm ortaklarımız tarafından sunulan destek paketlerinden yararlanabilir. Bu hizmet bedelleri fatura karşılığında girişimci/girişim şirketi tarafından ödenir.
  • Kitle fonlama kampanyaları için listeleme ücreti 20.000 TL + KDV’dir ve kampanya sahibi girişimci /girişim şirketi tarafından kampanyanın başlangıç tarihi öncesinde fatura karşılığı ödenir.
  • Başarılı kitle fonlama kampanyalarından toplanan fonun %7,5 + KDV’si kadar platform hizmet bedeli alınır. Bu tutar kampanya bitiş tarihi sonrasında 5 iş günü içinde kampanya sahibi tarafından ödenir. Platform dilerse kampanya sahibi girişimci /girişim şirketi özelinde yapacağı değerlendirme ile komisyon oranlarında değişiklik yapabilir.
  • Kampanya sonrası üyeler tarafından satın alınan payların MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde kaydileştirilmesi yapılacak olup, kaydileştirme işlemleri için toplanan fonun binde 1’i + KDV oranında hesaplanan tutar, kampanya başarılı olsun olmasın kampanya sahibi tarafından MKK’ya ödenir.
  • Emanet yetkilisi hizmeti karşılığında toplanan fonun binde 3’ü + BSMV oranında hesaplanan tutar, kampanya başarılı olsun olmasın kampanya sahibi tarafından Takasbank’a ödenir.

Yukarıda bahsi geçen hususlar, Platform ile Girişimci/Girişim Şirketi arasında imzalanan Kitle Fonlaması Sözleşmesi’nde Girişimci/Girişim Şirketi tarafından olmalı ise sözleşmede yer alır.

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.