;
Platformun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Grubu
Tutar (TL)
Oran %

Ali ÇEBİ

A

415.983

27,82

Ali ÇEBİ

B

22.000

1,47

Çiğdem TİRKEŞ

A

415.976

27,82

İbrahim Sina AZERİ

B

66.607

4,45

Ali KIRALİ

B

62.416

4,17

Fatih YILDIRIM

A

58.179

3,89

Osman Emre NARİN

B

17.028

1,14

Ufuk Gökmen CİVİLO

B

8.357

0,56

Sinan GÜLER

B

14.173

0,95

Sinan TÜKER

B

31.360

2,10

Tamer KARADAĞLI

B

13.224

0,88

Ertunç TÜMEN

B

130.854

8,75

Emine ÇELEBİ

B

59.819

4,00

Ömer Hayri ERKMEN

B

8.593

0,57

Alp Albert KRESPIN

B

51.560

3,45

Gökhan ŞEN

B

69.327

4,64

Kerem BİLAÇLI

B

50.000

3,34

TOPLAM

₺1.495.456
100%

Platformun sermayesinde %5 ve üzeri pay sahipliği bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında açıklamalara yer verilecek olup varsa bu kişiler arasındaki ilişkinin mahiyeti de belirtilecektir.

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.