Terapi Koltuğu

Aradığın Psikolog

Sağlık & Yaşam & Wellness Mobil Uygulamalar B2B2C Pazaryeri Büyüme

Yatırım turuna başlama tarihi 30 Mayıs Pazartesi günü Saat 10:00 İtibariyle 3 gün (72 saat) içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yatırım yapan yatırımcılara %50 bedelsiz pay verilecektir. 

Yatırım turuna ilk 3 günden sonra katılan ve EFT veya Kredi Kartı ile yatırım yapan yatırımcılara kampanya %100 fonlamaya ulaşana kadar %30 bedelsiz pay verilecektir. 

Ek paylar, MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar şirketin kurucu ortağı Oğuz Saltık’ın payından düşürülecektir. 

 

 

İster yatırımınızdan hemen sonra isterseniz de yatırımınızı gerçekleştirmeden önce merakınızı giderme amaçlı Terapi Koltuğu'nu tecrübe etmek isterseniz FONGOGO50 kodunu kullanarak bu deneyime %50 indirimle ulaşabilirsiniz!

Psikoterapi, her bireyin zaman zaman ihtiyaç duyabileceği bir hizmettir. Ancak daha önce hiç bu hizmeti almamış olanlar daha zor ikna olabilmekteler. Buna bir de zaman ayırma, bir ofise fiziksel olarak ulaşma ve sosyal çevre baskısı (ya da ihtimali) eklenince bireylerin psikoterapi sürecinden uzaklaştıkları görülmektedir.

İkinci bir problem ise psikoterapi alanında yetkin olmayan kişilerin bu hizmeti veriyor olmasıdır. Psikoterapi yalnızca klinik psikoloji yüksek lisans derecesine sahip psikologlar tarafından gerçekleştirilebilen bir hizmettir. Yetkin olmayan bireylerin bu hizmeti veriyor olması faydadan öte danışanlara zarar verebilmektedir.

 

Terapi Koltuğu mobil uygulaması danışanların psikolog profillerini inceleyebildiğidilediği psikolog ile yazılı ön görüşme yapabildiği, istediği tarih ve saat için seans oluşturarak kendini rahat hissettiği herhangi bir yerde terapiye katılabildiği bir psikoterapi deneyimi sunmaktadır. Tüm psikologların belirli kontrol süreçlerinden geçerek sisteme dahil olmaları, psikolog ve danışanı koruyan kullanıcı ve gizlilik politikaları sayesinde kaliteli bir hizmet sunulması mümkün hale gelmektedir.

 

Terapi Koltuğu®'nda Yönetsel Süreç

Terapi Koltuğu®, pazar yeri modeli uygulamaktadır. CV inceleme, diploma inceleme ve mülakat aşamalarından sonra uygun görülen uzmanlar sisteme dahil edilirler. Sistemde yer alan uzmanlar terapi ücretlerini belirlemekte özgürdürler. Her bir terapistin profilinde bir fotoğraf, hakkında metni, terapi seansı ücretleri ve uzman tarafından yazılmış blog yazıları bulunmaktadır. Psikolog bu bilgilerin tamamını istediği şekilde güncelleyebilir.

Terapi Koltuğu®'nda İşleyiş

Danışanlar sisteme telefon numarası ve SMS kodu doğrulaması ile dahil olurlar. Böylece hem bir doğrulama adımı gerçekleştirilerek kötü niyetli kullanıcılar engellenir, hem de sistemden uzaklaştırılan kişilerin tekrar dahil olması zorlaştırılır. Danışan, ilgili yönetmelik ile belirlenen terapi yapılabilecek konulardan birini tercih ederek bu konuda hizmet veren psikologları listeler ve dilediği uzmanın profilini inceler. Dilerse uzmana mesaj göndererek ön bilgi talep edebilir. Danışan ve psikolog arasındaki mesajlaşma süreci ücretsiz ve isteğe bağlıdır. Mesajlaşma modülü üzerinden terapi hizmeti verilmez.

Danışan dilediği terapist için profil üzerinden seans satın alır. Gerçekleştirilen ödeme iyzico altyapısında havuz sisteminde bekletilir. Seans zamanı geldiğinde psikolog, danışanı Terapi Koltuğu® üzerinden görüntülü ya da sesli arar. Bu çalışma şeklinde anlık arama ile görüşmenin tercih edilmemesinin sebebi, danışanın ve psikoloğun terapi seansına hazır bir şekilde görüşmeye katılmasını sağlamaktır. Böylelikle danışana en yüksek fayda sağlanarak yüksek hizmet kalitesi ve danışan memnuniyeti elde edilmektedir. Görüntü ya da ses kayıtları sunucuda saklanmaz. (Daha teknik bilgi için webrtc teknolojisi incelenebilir.) Yapılan görüşmeyle ilgili olarak sadece katılım sağlanan zaman bilgisi kayıtlara geçer, görüşme içeriği kaydedilmez. Görüşme sonucunda danışandan psikolog ve uygulama için puanlama yapması istenir ve süreç tamamlanır. Başarıyla gerçekleştirilmiş görüşmeler için havuzda bekletilen tutarın kesinti bölümünü Doktor Bilişim A.Ş. banka hesabına; kalan kısmı ise uzmanın banka hesabına gönderir.

Özel bir psikoterapi merkezine başvuran danışanların yaşlara göre dağılımı incelendiğinde 21-45 yaş grubunun %72,8'lik dilimle psikoterapi merkezine en çok başvuran yaş grubu olduğu görülmektedir. 21-45 yaş grubu aralığını, 12-20 yaş grubu (%12,1) ve 46-65 yaş grubu (%11,5) takip etmektedir (Özakkaş, 2012).

Bir kamu hastanesinin psikiyatri polikliniğine yapılan başvurular incelendiğinde; danışanların %67,7’sinin kadın, %32,3’ünün erkek olduğu görülmektedir (Arslan, 2019).

Bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğine gelen danışanların cinsiyetlerindeki oran ise; %64,9 kadın, %35,1 erkek olarak görülmüştür (Yağcı vd., 2014).

Geleneksel yaklaşıma sahip psikoterapi klinikleri, bu hizmeti almaya mental olarak hazır bireylere hizmet veren işletmelerdir. Terapi Koltuğu, bu konuya çekinceyle yaklaşan bireyleri de hedeflemektedir. Bu kitle; sayı olarak çok daha büyük bir grubu temsil ettiği için orta/uzun vadede Terapi Koltuğu'nun hitap ettiği hedef kitlenin oldukça geniş olduğu düşünülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre dünya üzerinde yaklaşık 350 milyon kişinin depresyonda olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. CİMER tarafından bilgi edinme yasası kapsamında yapılan açıklamaya göre ülkemizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen psikolojik destek sayısının 2017 yılında yaklaşık 12 milyon olduğu bilinmektedir. Sağlık Bakanı Koca, bir soru önergesine verdiği yanıtta 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 15 milyon kişinin psikolojik desteğe başvurduğunu, 12 milyon kişinin antidepresan kullandığını, 60 milyon kişiye ise sinir sistemi ilacı reçete edildiğini beyan etmiştir. TAM değeri ulusal pazarda yaklaşık yılda 15 milyon, uluslararası pazarda ise 350 milyondur.

TÜİK 2021 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet erişim imkanı %92, internet kullanan birey oranı %82,6, internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %44,3 olarak belirtilmiştir. Ayrıca bu oranların önceki yıla göre bir artış gösterdiği de kayda geçilmiştir. Pandemi ile beraber dünyada online terapi ve danışmanlık hizmetlerinin kullanımını %89 artmıştır. Online hizmet satın alma eğilim oranı dikkate alındığında bir yılda online psikolojik destek alabilecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde çıkma potansiyeli olduğu hesaplanmaktadır. Terapi Koltuğu SAM değeri yılda 5 milyon kişi olarak tanımlanmıştır.

Terapi Koltuğu'nun SOM değerinin ilk yıl için 6.000 adet olacağı öngörülmektedir. Öngörülen karlılık satış başına 90,00 ₺'dir. ilk yıl getirisinin 540.000 ₺'yi aşması beklenmektedir.

Terapi Koltuğu, hizmet verdiği alan dolayısıyla birçok rakibin olduğu bir pazarda yer almaktadır. Rakipler iki grupta incelenmektedir. Doğrudan rakipler, web ve mobil platformlarında psikoterapi hizmeti veren girişimleri; dolaylı rakipler ise fiziksel mekanda psikoterapi hizmeti veren işletmeleri kapsamaktadır. Terapi Koltuğu tüm rakiplerine karşı çeşitli avantajlar taşımaktadır.

Doğrudan rakiplerimiz arasında Hiwell, Terapi Evreni, Evimdeki Psikolog ve Kidolog gibi online terapi hizmeti sunan girişimler mevcuttur. Kullanıcı yorumları incelendiğinde rakiplerimize göre öne çıkan yönlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Danışan için tek bir psikologdan hizmet alma zorunluluğu olmadan dilediği psikologdan hizmet alabilme özgürlüğü sunulmuştur.
 • Danışanın hangi konuda hizmet alması gerektiğini öğrenebilmesi ve aklına takılan konularda bilgi alabilmesi için ücretsiz mesajlaşma seçeneği sunulmuştur.
 • Mevzuat doğrultusunda psikoterapi hizmeti ilgili yüksek lisans derecesini tamamlamış yetkin psikologlar tarafından verilebilmektedir. Sistemimizde yer alan psikologların tamamı en az yüksek lisansı tamamlamış uzmanlardır.
 • Kullanıcılara uygulanan görüşme sonrası anketlerdeki %98,8'lik memnuniyet oranının gösterdiği üzere kullanıcı ve psikologlar arasında gerçekleşen hizmetin ve platformun kullanım kolaylığı ve hizmet kalitesi ön plana çıkmaktadır.

Dolaylı rakiplerimiz olarak ise fiziksel bir ortamda psikoterapi hizmeti gerçekleştiren işletmeler bulunmaktadır. Kısıtlı pazara sahiptirler.

Terapi Koltuğu şimdiye kadar 25.000'den fazla kez indirildi. 214 müşteri için 482 fatura kesildi. Sistem üzerinden 621 görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Sistemden duyulan memnuniyet %98, psikologtan duyulan memnuniyet ise %97.

3 yıllık kar beklentilerinde, satış başı gelir ortalaması olarak 1. yıl için 90 ₺, 2. yıl için 144 ₺, 3. yıl için ise 202 ₺ hesaplanmıştır. Reklam maliyeti başına satış ve devam satışları konusunda deneyimlerimiz neticesinde yıllık satış sayılarımızın 6.000, 12.000 ve 20.000 olacağını öngörmekteyiz. 

Yıllık reklam maliyetimizi tüm yıllar için yaklaşık 500.000 ₺ olarak sunduk. Ancak finansal modelimizde de sunduğumuz gibi şirket geliri büyük ölçüde reklam ve pazarlama faaliyetlerine ayrılacaktır. Bu sebeple gelecek yıllarda reklama ayrılacak bütçenin, dolayısıyla gelirin daha yüksek olması kuvvetle muhtemeldir. 

Fonlama ile toplanan tutarın, platform bedeli vb. masraflar ödendikten sonra kalan tutarının tamamının tanıtım faaliyetlerine harcanması planlanmaktadır. Bu fonun %40'ı Google, %40'ı sosyal medya, %20'si ise radyo reklamı olarak değerlendirilecektir.

Terapi Koltuğu girişiminin en büyük sermayesi ekibidir. Girişimler için çok büyük maliyet kalemi olan insan kaynakları ve yazılım geliştirme süreçleri, bu girişimde ekip sayesinde büyük bir avantaja dönüşmektedir. Oğuz Saltık, saha koordinatörlüğü konusundaki becerileri sayesinde tüm şirket faaliyetlerini koordine etmektedir. Akın Başaran, mobil ve web teknolojilerine hakim, deneyimli bir yazılım geliştiricisi olarak Terapi Koltuğu'nun hayata geçmesini sağlamıştır. Doç. Dr. Emre Akadal, bilişim alanında çok sayıda akademik çalışma ve proje gerçekleştirmiş; kullanıcı deneyimi alanına hakim, geliştirme süreçlerinde planlama konusunda yol gösterici olan akademik danışmanımızdır. Klinik Psikolog Tuğçe Sezer, alanında uzman ve deneyimli, Terapi Koltuğu'nun mesleki etik ve doğrular çizgisinde ilerlemesini sağlayan danışmanımızdır. Yiğit Yüksel, Terapi Koltuğu'nu en basit şekilde anlatmamızı sağlayan, göz alıcı içerikler oluşturan reklam, tasarım ve pazarlama uzmanımızdır. Dilara Demirkıran, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim alanında temsilcimizdir. Şirketin bugünü ve geleceğini ilgilendiren her türlü karar, ekipteki bireylerin uzmanlıkları gözetilerek ve görüş birliği sağlanarak alınmaktadır.

OĞUZ SALTIK

Dış ticaret, girişimcilik, lojistik ve koordinatörlük alanlarında sertifikaları, eğitim katılımları ve iş deneyimleri mevcuttur. İş deneyimi kurumların planlama ve koordinasyon süreçleriyle ilgili olmuştur. İdari süreçlerde sonuç odaklı yaklaşım ve problem çözme özellikleri ön plana çıkmaktadır.

DOÇ. DR. EMRE AKADAL

İstanbul Üni. Fen Fak. Fizik ve Anadolu Üni. AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri lisans; İstanbul Üni. Fen Bil. Ens. Enformatik yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 2021 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri alanından doçentlik unvanı almıştır. İstanbul Üni. İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Emre Akadal, eğitim ve profesyonel hayatı boyunca çok sayıda bilişim sistemi geliştirme projesinde yer almıştır. Veritabanları üzerine yaptığı doktora tezinin ardından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği 2 büyük çapta veritabanı tasarlamış; İstanbul Üni. kapsamında kullanılan internet tabanlı sistemlerin geliştirilmesine destek vermiştir. Webservis geliştirme konusunda sektörel tecrübeye sahiptir.

AKIN BAŞARAN

Birçok mobil uygulama geliştirme projesinde yer almıştır. Başaran; Fizik Topu, Picnic Defender, Siyah-Beyaz, Zombie Killer ve Zaman Savaşı adlı oyun projelerinde yer almanın yanı sıra Mobile Taksi, Rabbit Şarj - Kiralanabilir Powerbank, Havuç - Online Diyetisyen Platformu, Terapi koltuğu - Online Terapi ve GTİP - Gümrük Mevzuatı adlı mobil uygulamaların geliştirilmesinde aktif rol üstlenmiştir.

YİĞİT YÜKSEL

2013’ten beri dijital pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Yerel ve global birçok marka için farklı mecralarda hedef kitleme planlaması ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 2019 yılından bu yana; büyüme odaklı sosyal medya pazarlaması ve tasarım alanında b2b ve mobil uygulama şirketlerine hizmet vermektedir.

TUĞÇE SEZER

Klinik Psikolog Tuğçe Sezer, Arel Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans derecelerine sahiptir ve 2021 yılında Uzman Klinik Psikolog unvanı almıştır.

Eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. 2018 yılında Objektif Testler Eğitimi ile Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimlerini tamamlamıştır. 2019 yılında Cinsel Terapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Eğitim Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. 2020 yılında online olarak danışan takibi yapmaya başlamıştır.

DİLARA DEMİRKIRAN

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet programı mezunudur. 2016-2021 yılları arasında 30 kişilik bir ekibin ofis koordinatörlüğünü yapmıştır. Bu görevi sırasında; ekip çalışması ve koordinasyon üzerine deneyim kazanmıştır. Bunlarla beraber iş akışı doğrultusunda; planlama, kontrol etme, raporlama ve sorun çözme becerilerine sahiptir.

 • 2021
  Şirket Kuruluşu

  Doktor Bilişim Anonim Şirketi kuruldu.

 • 2021
  Terapi Koltuğu Yazılım ve Test Süreci

  Terapi Koltuğu yazılımı tamamlandı ve birçok açıdan test edilerek güçlendirildi.

 • 2021
  Terapi Koltuğu Faaliyete Başladı!

  Terapi Koltuğu Faaliyete Başladı!

 • 2021
  Terapi Koltuğu Markası Tescil Edildi

  Terapi Koltuğu markası, Türk Patent Enstitüsü tarafından 27.12.2021 tarih ve 2021-103826 numara ile tescil edildi.

 • 2022
  İlk 3 Ay Tamamlandı

  Terapi Koltuğu ilk 3 ayında tam 78 fatura kesti!

 • 2022
  İlk Yatırım Turu

  Fongogo üzerinden ilk yatırım turumuzu planladık.

 • 2022
  Terapi Koltuğu Web

  Terapi Koltuğu'nun artık web üzerinden de hizmet verebileceği tarih olarak planlandı.

 • 2023
  İkinci Yatırım Turu

  İlk yatırım turunun metrikleriyle çok daha güçlü ikinci bir yatırım turu gerçekleştirilecektir.

 • 2023
  Terapi Koltuğu Uluslararası Arena'da

  Terapi Koltuğu, İngilizce dilini bilen terapistler ile uluslararası pazara açılacak.

% fonlandı

Süre Tamamlandı

Yatırımcı Sayısı 0

Min. Yatırım Tutarı 100 TL

₺ 0

% 0 Fonlandı ₺ 600.000
Tamamlandı
Yatırımcı Sayısı 0 Min. Yatırım Tutarı 100 TL

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.