;

Kitle fonlama platformu Fongogo’ya SPK’dan vize!


2013 yılında kurulan kitle fonlama platformu Fongogo, SPK tarafından paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerine aracılık etmek için yetkilendirildi.

Kültür sanattan teknolojiye, yeme ve içmeden çevreci oluşumlara sayısız projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracılık eden Türkiye’nin öncü kitle fonlama platformu Fongogo’nun paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerinde bulunmak üzere listeye alınma başvurusu 6 Ocak 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Fongogo Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çebi “Kitlelerin gücüyle girişimlerin ve işletmelerin kaynağa ulaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak“ misyonuyla girişimcilik ekosistemine can suyu olmayı hedefleyerek yola çıktık. 2013 yılından beri ödül ve bağış bazlı kitlesel fonlama kampanyalarıyla yüzlerce fikrin hayata geçmesine aracılık ettik.  SPK lisansı onayımızla birlikte paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerimize başlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılar için melek yatırımcı olma fırsatını çok kolay hale getiren paya dayalı fonlama entegrasyonlarını tamamlayacağımız yeni platformumuza önümüzdeki aylarda borç bazlı kitlesel fonlama yöntemini de ekleyerek, bütüncül bir alternatif finansman platformu olmayı hedefliyoruz” dedi.

85 BİNİN ÜZERİNDE ÜYE, 10 MİLYON TL ÜZERİNDE FONLAMA

Fongogo olarak 85 binin üzerinde üye ile girişimlerin ve projelerin aradıkları kaynağa ulaşımına aracılık ettiklerini vurgulayan Çebi, sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar başarılı kampanyalarla girişimlere ve projelere 10 milyon TL’nin üzerinde fon aktardık. 1.500’ün üzerinde fonlama kampanyası yayınlayarak hayallerin hayat bulmasına vesile olduk. Herkese finansmanın en demokratik haliyle yatırımcı ve girişimci olma fırsatı tanımak ve uzun vadede katma değer yaratan iş modellerini desteklemek için yola çıktık. Yeni nesil bir fonlama platformu olan paya dayalı kitle fonlama platformumuzla yatırımcıların halka açık olmayan girişimlere yatırım yapabilmelerini ve sağlanan fonlamayla işletmelerin büyüme hızlarını artırmalarını, daha fazla istihdam yaratmalarını ve yeni yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sosyal girişimleri de destekleyerek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak için şimdiye kadar üstlendiğimiz öncü rolü bu alanda da sürdüreceğiz.”

KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ NELER GETİRİYOR?

SPK tarafından 3 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” adı altındaki düzenlemeyle kitle fonlama platformlarının yasal uygulama alanı netleşti. Bu uygulama alanı 27 Ekim 2021 tarihinde SPK’nın yayımladığı “Kitle Fonlaması Tebliği” ile genişleyerek borçlanmaya dayalı kitle fonlamasını da kapsadı. Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama faaliyetleri, SPK tarafından listelenen/yetkilendirilen kitle fonlama platformları aracılığıyla yapılıyor.

KİTLE FONLAMASI NEDİR?

Kitle fonlaması, bir işletmeye, projeye ya da bireye sermaye sağlanması amacıyla birçok küçük desteği bir araya getiren yeni nesil fonlama sistemidir. Bu yöntem, finansmanın tabana yayılmasıyla fon bulma sürecini hızlandırır ve demokratikleştirir.

Detaylı Bilgi İçin:

Natus İletişim
Nazlı Tuğrul Yüksel
nazli@natusiletisim.com
0532 634 58 60

Natus İletişim
Ayşe Ekin Gündüz
ayse@natusiletisim.com
0554 797 55 81

Natus İletişim
Cansu Aslan
cansu@natusiletisim.com
0539 588 74 25

Fongogo Hakkında:

2013 yılında kurulan Fongogo, her türlü projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracı olan bir platformdur. Proje sahiplerinin kampanya sayfalarını yaratıp ödeme sistemlerini kullanabilecekleri ve kampanyalarını yürütebilecekleri düzeneği Fongogo sağlar. Kitle fonlamasının dört dikeyinden ikisi olan ödül ve bağış bazlı kitle fonlaması faaliyetleri ile başlayan Fongogo, yakın zamanda ürün gamına paya dayalı ve borca dayalı fonlama dikeylerini de ekleyerek bütüncül bir alternatif finansman platformu olma yolundadır.

https://fongogo.com/PRESS RELEASE

 

The Crowdfunding Platform Fongogo, Got Clearance from CMB

Having been founded in 2013, the crowdfunding platform Fongogo has been granted permission by the Capital Markets Board of Turkey to intermediate the equity-based crowdfunding activities.

Fongogo, the leading crowdfunding platform of Turkey, which intermediates the process of collecting the necessary capital to accomplish and carry out projects such as cultural and art activities, technological, culinary, and environmental projects, etc. with the help of communities, had applied to Capital Markets Board of Turkey (CMB) for being listed in order to conduct equity-based crowdfunding activities, and it has been granted the permission to do so on January 6, 2022. Ali Çebi, the co-founder and the Chair of the Executive Board of Fongogo said that “We started our journey with the mission of helping the start-ups and businesses access the funds in an easier and faster fashion with the help of communities, aiming for being the lifeline support to entrepreneurship ecosystem. We have been intermediating hundreds of brilliant ideas to materialize via reward and donation-based crowdfunding campaigns since 2013. Now that we have the CMB license, we are starting our equity-based crowdfunding activities, as well. In a very short period of time, we will complete the equity-based funding integration of our new platform that will make it so easy to be an angel investor for all of our users, and we will add a debt-based crowdfunding option, and end up being a holistic and an alternative financing platform.”

More Than 85 Thousand Members, More Than 10 Million TL Funding

Mr. Çebi, highlighting the fact that, as Fongogo, they have been intermediating to and helping more than 85 thousand members, start-ups and projects access the necessary and vital funding, continued his words by saying that, “We have raised more than 10 million Turkish Liras worth of funding for successful campaigns, start-ups, and projects. We have issued over 1500 funding campaigns and this way we have paved the way for realizing the dreams. We started off this journey in order to give each and every person the opportunity to be an investor and/or an entrepreneur using the most democratic form of financing and to support the business models which provide added value in the longer run. With our equity-based crowdfunding platform, a new generation one, we want to ensure that the investors are now able to invest in the unlisted companies, and we want that the businesses can increase their growth rates using these funds raised, and eventually create more employment and contribute to the local economy with new investments. Apart from these accomplishments, we will also continue to have a pioneering role, which we whole-heartedly undertook, for contributing to a more sustainable world by also supporting the social initiatives.

What Does The Crowdfunding Communiqué Bring Along?

With the new principles and procedures given in the “Communiqué on Equity-Based Crowdfunding” published by the Capital Markets Board of Turkey on October 3, 2019, the legal scope of the application of crowdfunding platforms became clear. With the “Communiqué on Crowdfunding” published by CMB on October 27, 2021, the said scope of application expanded and involved debt-based crowdfunding, too. Now only the crowdfunding platforms licensed by CMB are eligible to perform equity and debt-based crowdfunding activities.

What is Crowdfunding?

Crowdfunding is a new generation funding system in which a lot of small support come together in order to provide capital to a business, a project and/or a person. This method makes the process of finding funds faster and more democratic by enabling everyone to access financing. 

For Detailed Information:

Natus İletişim
Nazlı Tuğrul Yüksel
nazli@natusiletisim.com
0532 634 58 60

Natus İletişim
Ayşe Ekin Gündüz
ayse@natusiletisim.com
0554 797 55 81

Natus İletişim
Cansu Aslan
cansu@natusiletisim.com
0539 588 74 25

About Fongogo

Fongogo, established in 2013, is an intermediary platform that helps collect the capital and funding needed to realize all kinds of projects with the help of communities. The mechanism to be used by project owners to create their own campaign pages, to use payment systems, and run the said campaigns therein is provided by Fongogo. Having started its journey with reward and donation-based crowdfunding, the two of the four crowdfunding types, Fongogo is on a path to become a more holistic and alternative financing platform by adding equity and debt-based crowdfunding options, as well.

https://fongogo.com/HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.