1

Kampanya Başlat

Projeniz ya da şirketiniz hakkında detaylı bilgileri doldurarak kampanya sayfanızı oluşturun.

2

Fon Topla

Fon toplamak için azami 60 gününüz var. Bu süreçte kampanyanız sitemiz üzerinden potansiyel yatırımcılar tarafından incelenecek. Kampanyanızı size sunduğumuz servislerle kendi ağlarınızla paylaşmanız sizi hızla başarıya taşıyacak.

3

Hayata Geçir

Hedef fonunuza ulaştığınız takdirde kampanyanız başarılı sayılır ve taahhüt ettiğiniz hisse miktarı karşılığında fon aktarımınız yapılır. Geriye aldığınız fonu şirketinizi büyütmek için doğru şekilde kullanmak kalıyor. Kampanya sayfası üzerinden yatırımcılarınızla irtibatta kalmayı unutmayın, onlar yatırımcılarınız olmalarının yanısıra sadık müşterileriniz olacaklar.

Adım Adım

1

Ön Başvuru Yap

Fonlama Başlat üzerinden ön başvuru formumuzu doldurarak platformumuza başvurun. Ekibimiz kampanya bilgilerinizi değerlendirerek 3 iş günü içinde size cevap verecektir.

2

Kampanya Adımlarını Doldur

Ekibimiz tarafından onaylanan kampanyalar detaylı kampanya adımlarına yönlendirilir. Bu aşamada kampanyanıza bir yatırım uzmanı atanır ve kampanya oluşturma sürecinde size destek olur.

3

Kampanya Değerlendirmesi

Kampanya adımları doldurulan ve yatırım uzmanımız tarafından durum tespiti yapılan kampanyalar yatırım komitemize sunulur. Yatırım komitemizin çoğunluk onayını alan kampanyalar fonlama için yayına alınır.

4

Kampanya Yönet

Hedeflediğiniz fona ulaşmak için 60 gününüz var. Bu sürede kampanyanızın etkin bir şekilde duyurusunu yapmanız gerekmektedir. Toplanan fonlar emanet yetkilimiz nezdinde bloke hesapta toplanır

5

Kampanya Sonlandır

Kampanya süresinde hedef fonunuza ulaştığınızda kampanya başarılı sayılır ve kapanış işlemleri başlar. Hedef fona ulaşamazsanız kampanya başarısız sayılır ve yatırım tutarları yatırımcılara iade edilir.

6

Sermaye Arttırımı

Kampanya bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde toplanan fon miktarında sermaye artırımı yapılmalıdır.

7

Payların Yatırımcılara Aktarılması

Yeni ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde yatırımcılarınıza aktarılır.

8

Fonun Girişime Aktarımı

Emanet yetkilimiz, sermaye artışı ve payların MKK’da kayıt edilmesi tamamlanan girişimlere bloke hesaptaki fonu aktarır.

9

Fon Kullanımı

Toplanan fonu kampanya bilgilerinde bildirilen fon kullanım alanlarına göre harcamaya dikkat edin. Fonlama sonrası şirketinizden fon kullanımına yönelik periyodik raporlamalar istenir.

10

Kampanya Sayfanız

Kampanya sonrası şirketinizle ilgili tüm gelişmeleri Kampanya Sayfamız aracılığıyla yatırımcılarınızla paylaşın. Bu şekilde yatırımcılarınızı bilgilendirerek sonraki fonlama turlarında yer almalarını sağlayabilirsiniz.

Kampanya Başlat

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.