Mindary

İyi oluş yolculuğuna bugün bizimle başla!

Sağlık & Yaşam & Wellness Mobil Uygulamalar B2C Pazara Giriş

“Mutluluk Bir Yaşam Biçimidir” Frank B. Minirth

“Türkiye, 2023 Dünya Mutluluk Raporu’na göre 106. sırada yer alıyor. Bu durum, genel olarak hepimizin vereceği cevapların aksine çok daha farklı bir soruyla karşılaştırıyor bizi:

Gerçekten de yaşam şartları açısından, 106. sırada olan Türkiye, 70. sıradaki Bosna Hersek’ten veya 66. sırada olan Paraguay’dan daha mı geride?

Bu durum, bireylerin mutlulukları ve iç huzurları üzerinde pozitif etki yaratacak olan şeyin, değiştirme şanslarının çok da olmadığı makro rüzgarlardan ziyade, kendi bakış açıları ve düşünme pratikleri olduğunu açıkça gösteriyor.

Bu mantıkla ilerleyerek, son yıllarda dünyada hızla büyüyen “Mindfulness” akımının hedeflediği, iç huzuru ve farkındalığı olumlu yönde kontrol edebilen bireyler için, dünyada çok başarılı olmuş “Calm” ve “Headspace” uygulamalarının yerli bir rakibi olarak Mindary’yi görüyoruz.

2022 yılında 5,2 milyar dolar olan zihinsel sağlık uygulamaları pazarının, 2022-2026 arasında tahmin edilen yıllık pazar büyümesinin %31 olduğunu düşündüğümüzde, Mindary’nin hedeflediği pazarın oldukça büyük olduğunu rahatça anlayabiliriz.

Alanında uzman, başarılı özgeçmişlere sahip ekibin, kısa bir sürede ve yalnızca kendi kaynaklarını kullanarak pazara çıkardıkları uygulama, özgün tasarımı, konuya yaklaşımındaki fark ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Uygulamanın detaylı tasarımı ve kaliteli yapısı, rekabetçi mobil uygulama pazarında, neredeyse hiç reklam yatırımı yapmadan gelir üretmelerini sağlamış. Bu durum, bu tür uygulamalarda aranan pazarlama maliyeti x gelir üretimi denkleminin başarıyla uzun süre sürdürülebileceğini gösteriyor.

Türkiye, klinik psikoloji dalları ve meditasyon gibi destekleyici uygulamalarla kitlesel olarak yeni tanışan bir ülke. Ancak özellikle pandemi döneminden beri uzaktan yapılan klinik psikoloji hizmetlerinin ne kadar yaygınlaştığını hepimiz görüyoruz. Bu alanda kullanıma açılan web tabanlı platformların finansal başarıları, bu durumu ispatlar nitelikte. Bu pazarların büyüme eğrisi, Mindary’nin potansiyel büyümesini de destekleyici bir argüman olarak kullanılabilir.

Hepimiz zorlu hayatlar yaşıyoruz. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltmak, hayatın yükünü yük olmaktan çıkarmak belirli düşünsel ve bedensel teknikler ile mümkün. Mindary, bu teknikleri herkesin kolayca ve keyifli bir şekilde uygulayabilmesi için fiyat-kalite dengesi iyi oturmuş, pazarda hızlı büyüme potansiyeli olan, prototip fazını aşmış bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Hem B2C pazarı hem de orta vadede kurumsal firmalarla yapabileceği B2B anlaşmalarla hızlı büyümenin anahtarını elinde tutuyor.”

Yatırım turumuzun başlama tarihi olan 16 Şubat 2024 cuma günü saat 10:00 itibari ile 7 gün içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara aşağıda belirtilen oranlarda bonus pay verilecektir. Bu kampanya 7 gün ile sınırlı olup, 23 Şubat 2023 cuma akşamı 23:59'da sona erecektir.

20.000TL - 99.999TL arasında yatırım yapan kişilere %6,
100.000TL - 199.999TL arasında yatırım yapan kişilere %10,
200.000 üzerinde yatırım yapan kişilere %15 bonus pay dağıtılacaktır.

Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bonus paylar tüm ortakların hisselerinden oransal olarak dağıtılacaktır.

 

 

Yatırımcı Olacak Mevcut ve Yeni Kullanıcılarımıza Premium Üyelik Hediyemiz

Tüm potansiyel yatırımcılarımız Mindary uygulaması içerisinde fongogo promosyon kodu ile 1 Aylık Premium Üyelik sahibi olacaktır. Ayrıca;

 • 5.000-50.000 TL’ye kadar olan yatırımlarda 3 aylık Premium Üyelik,
 • 50.000TL ve üzeri yatırımlarda Yıllık Premium Üyelik hediye edilecektir.

Üyelik kodları kampanya tamamlandıktan sonra yatırımcılarımızın mail adreslerine iletilecektir.

 • Dünyada yükselen bir depresyon salgını bulunmaktadır. Dünya çapında toplamda 280 milyon insan, tanısı konmuş depresyona sahiptir. 
 • Yaklaşık 800 milyon kişi (dünya nüfusunun %11’i) zihinsel sağlık sorunu ile yaşamaktadır.
 • World Health Organization (WHO)'nun 2021 yılı raporuna göre modern hayat koşulları ile artan stres seviyesi, dünya çapındaki en yüksek ölüm sebeplerinin 10'unun 8 ile doğrudan ilişkilidir.
 • COVID-19 ile birlikte artan sosyal izolasyon sonucunda bu sayılar tırmanışa geçmiştir. COVID-19 pandemisi, 2020 yılında dünya çapında majör depresif bozukluk (MDB) vakalarında %27,6 ve anksiyete bozuklukları (AH) vakalarında %25,6 artışa yol açmıştır.
 • Yüksek gelirli ülkelerde bile tedaviye erişim %50 civarındayken düşük gelir seviyeli ülkelerde tedaviye erişim %10 seviyesinde kalmaktadır.
 • Türkiye Sağlık Bakanlığı 2021 yılı verilerine göre, 2002-2019 arası Türkiye’de anksiyete bozukluğu vakaları %22,98, depresif bozukluk vakaları ise %22,65 artmıştır. Kadınlar arasında ise anksiyete bozukluğu vakaları %22,72, depresif bozukluk vakaları ise %20,38 artmıştır.
 • 2022 yılı verilerine göre ise Türkiye nüfusunun %17’si mental sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır.

Mindary, iyi oluşa adım atmanın ve pozitif bir yaşam tarzı geliştirmenin aracı olan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılarına günlük hayatlarında daha iyi hissettiren seçimler yapmaları için harekete geçirici ve pozitif psikoloji temelli öneriler sunar. Uygulama, alışkanlıkların gücünü anlamak ve değiştirmek için kullanıcılarına rehberlik eder. 

Alışkanlıkların Gücü

Günlük alışkanlıklarımız enerjimizi, duygularımızı, iyi oluşumuzu etkiler. Alışkanlıklar, düşünmeden gerçekleştirdiğimiz otomatik davranışlardır. Kişisel rutinlerden, günlük aldığımız kararlara kadar yaptığımız şeylerin yaklaşık %45’i alışkanlıktır. Günlük pozitif alışkanlıklarımızı artırarak iyi oluşumuzu arttırabileceğimiz bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Mindary, kullanıcılarının günlük pozitif alışkanlıklarını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu pozitif alışkanlıkları edinmek için bir anda büyük değişiklikler gerçekleştirmemize aslında gerek yoktur. Büyük değişiklikleri bir anda yapmaya çalışmak bizi zorlayabilir veya vazgeçirebilir. Çünkü “En Az Çaba Yasası”nı unutmamak gerekir. Seçenekler arasından daha az çaba gerektireni seçmek insanın doğasında vardır. Bu yüzden de büyük adımlar yerine her gün %1’lik değişim ile toplamda yıl sonunda %37 ilerleme sağlanabilir.

Küçük Adımlarla Büyük Değişim

Yeni alışkanlıklar edinmek bazen zor olabilir, ancak her şeyi bir günde değiştirmek gerekmez. Mindary, kullanıcılarını küçük ve istikrarlı değişiklikler için destekler ve içeriklerini bu şekilde tüketilebilir olarak sunar. Her gün sadece %1 ilerleme kaydetmek, bir yıl içinde %37'lik bir gelişme sağlayabilir. Bu nedenle, Mindary kullanıcılarını sabırla ve azimle küçük adımlar atmaya teşvik eder.

Mindary ile iyi oluş yolculuğuna başlayın!

Mindary, iyi oluşu bütüncül olarak ele alır ve kullanıcılarına farklı alanlarda öneriler sunar. Yaşadığı çevre ile olan etkileşimi, yardımlaşmayı, sosyal bağları ve ilişkileri destekleyerek iyi oluşu artırmayı hedefler. Ayrıca, farklı tiplerde ve kategorilerde küçük, harekete geçirici yeni alışkanlık önerileri sunar. Bu bağlamda, pozitif psikoloji pratiklerinin yanı sıra meditasyon, hareket ve nefes gibi içerikler de önerir. Bu sayede kullanıcıya istediği ve seçtiği şekilde kendini destekleme şansı sunar.

Mindary ile iyi oluşa bütüncül bir yaklaşım

Modern hayatın bize getirmiş olduğu stres, kaygı ve endişe seviyeleri ile başa çıkmamız günden güne zorlaşıyor. Özellikle COVID-19 dönemini kapsayan 2019-2021 yılları arasında artan sosyal izolasyon, depresyon ve zihinsel sağlık sorunlarının hızla tırmanmasına sebep olmuştur. Zihinsel sağlık ile ilgili araştırmalar, durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Mindary, mobil ve web tabanlı uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bir girişim şirketidir. Şirketimizin temel hedefi, insanlara, dünyaya ve çevreye faydalı, yenilikçi projeler geliştirmektir. Bu kapsamda geliştirdiğimiz mobil uygulamamız Mindary, iyi oluşa yönelik bütüncül bir yaklaşım benimseyerek günlük hayatımızda daha iyi hissettiren seçimler yapmamıza yardımcı olur. Pozitif psikoloji bilimini temeline alan Mindary uygulaması, kullanıcılarına bütüncül bir iyi oluş deneyimi sunmayı amaçlar.

 

Mindary neler sunar?

Bireyin iyi oluşunu artırmak için:

 • yaşadığı çevre ile olan etkileşimini ve sosyal bir varlık olarak kabulünü esas alan yardımlaşma, iyilik, sosyal bağlar, ilişkiler pek çok konuda,
 • farklı tiplerde ve kategorilerde,
 • küçük, harekete geçirici yeni alışkanlık önerileri sunar. 

Bunu yaparken de kullanıcılarının biricik istek, seçim ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Bu yüzden de küçük pratikleri ile kullanıcıları harekete geçirirken aynı zamanda yönlendirmeli ve yönlendirmesiz meditasyon, nefes egzersizi, yoga gibi video içerikleri ile yeni alışkanlıklar ve rutinler edinmenlerine yardımcı olur. Pozitif psikoloji pratikleri ile geliştirilebilecek yeteneklerin her birini kullanıcılarına “Kategori” olarak sunar ve takip imkanı sağlar.

 Kullanıcılar bu sayede:

 • “Akış”, “Farkındalık”, “Öz Şefkat” ve “Minnet” kategorileri ile pozitif alışkanlıklar oluşturabilir.
 • “İyilik”, “Sosyal Bağlar”, “Romantik İlişkiler”, “Ebeveynlik” ile bağlarını güçlendirebilir.
 • “Pozitiflik”, “Sakinleşmek”, “Uyku”, “Nefes”, “Meditasyon” gibi kategorilerini de günlük olarak deneyimledikleri stres, endişe ve kaygı gibi duygular ile başa çıkmak için bir alet çantası gibi kullanabilirler.

Farklı kategoriler altında yer alan birbirinden farklı pratikler ve videolar ile iyi oluş yolculuğunda kullanıcıyı destekler ve günlük alışkanlıklarını yeniden düzenlemesine destek olur.

Öne çıkan özellikler

Mindary temeline pozitif psikoloji bilimini alarak yola  “İyi oluş halinin günlük olumlu alışkanlıkları artırarak desteklenebileceği ve bunun da kısa, kolay uygulanabilir, etkili ve sürekli adımlar ile sağlanabileceği” mottosu ile çıkmıştır. Yapılan araştırmalar ve kullanıcılar görüşmeleri neticesinde farklı tiplerde, uzunluklarda ve kurgularda içerikler hazırlanmıştır. Ayrıca kullanıcıyı destekleyecek pek çok özellik eklenmiştir:

 • Günlük, kişiselleştirilmiş, farklı pratiklere sahip içerik akışı,
 • Alanında uzman profesyoneller ile hazırlanmış yoga, spor gibi video içerikler, 
 • Stres ve kaygı ile başa çıkmak için nefes egzersizleri, 
 • Yönlendirmeli ve yönlendirmesiz meditasyon video içerikleri,
 • Kavram ve konseptleri basitçe ele alan “Nedir?” videoları,
 • Basit ve etkili, hemen tamamlanabilecek “Kısa Kısa” pratikler,
 • Günlük ilham verici sözler,
 • Günlük ve toplam ilerleme takibi,
 • Rutin oluşturmayı destekleyici pratikler,
 • Alışkanlık takibi için hatırlatıcılar,
 • Kolay ve kullanıcı odaklı arayüz.

Kullanıcılar, bilimsel temelli özelleştirilmiş içerik ve programlar ile farklı ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda doğru ve güvenilir bilgilerle desteklenen bir deneyim yaşarlar. Ayrıca kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için etkileşimli ve kullanıcı merkezli bir tasarıma sahiptir. Kullanıcıların ilerlemesini izlemelerine ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olur ve iyi oluş yolculuğunda kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunar.

Mindary uygulaması ücretsizdir ve uygulama içerisinde abonelikler satılmaktadır. Abonelik satın almış olan kullanıcı, tüm içeriklere (tüm hikayeler, aktiviteler, videolara) aboneliği süresince erişebilmektedir. 

Satın alım yapmamış kullanıcı, 21 günlük içeriklere (3 adet hikaye, 29 adet aktivite, 34 adet açıklama, nefes ve meditasyon videosu ve tüm kısa kısa aktiviteleri) sürekli erişebilmektedir. Rakip uygulamalar ile karşılaştırıldığında satın alım yapmamış kullanıcılarımızın da alışkanlık gelişimini desteklemek için oldukça fazla içerik ücretsiz ve sürekli sunulmaktadır.

Abonelik paketleri 1 haftalık, 1 aylık (3 günlük ücretsiz), 3 aylık (3 günlük ücretsiz) ve 1 yıllık (14 günlük ücretsiz) olarak belirlenmiştir. Kullanıcılarımıza uygulamayı tanıtmak ve tutundurma sağlamak için bedava deneme süreleri tanımlanmaktadır.

Ayrıca orta vadeli planlar arasında iyi oluşu farklı alanlarda destekleyecek B2B bir platform geliştirilmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek olan bu platform, farklı alanlarda (işyerinde, eğitimde) iyi oluşu destekleyecek içerikleri ile farklı sektörlerde yer alabilecektir. Planlanan gelir modeli kurumlar ile gerçekleştirilecek yıllık anlaşmalar ile sağlanması şeklindedir.

Araştırmalar, her demografi ve kesimden insanın konuya olan ilgisinin seneler içerisinde arttığını ve artmaya devam edeceğini göstermektedir. Ancak hedef kitle belirlenirken bireylerin sektöre olan genel ilgileri, zihinsel sağlık uygulamalarına olan ilgileri, satın alma eğilimleri ve rakip uygulamaların kullanıcı profilleri detaylı olarak ele alınmıştır. Rakip hedef kitlelerin incelenmesi, kullanıcı tabanımıza karar verme ve tanıma konusunda bize yardımcı olan çalışmalardan birisidir. Bu kapsamda aşağıdaki araştırmalar takip edilmiştir:

 • Appinventiv’in araştırmasına göre (2022), rakip uygulamalardan birisi olan Calm’un 4 milyonun üzerinde para ödeyen kullanıcısı bulunmaktadır. 
 • Business of Apps’in araştırmasına göre (2022), Calm’un para ödeyen kullanıcılarının %60’ı kadındır. Aynı araştırmaya göre uygulama kullanıcı 30-35 yaş arasına yığılmıştır.
 • Appinventiv’in araştırmasına göre (2022), zihinsel sağlık uygulaması indiren kadın kullanıcılar erkek kullanıcılara göre daha fazla meditasyon yapmaktadır. 
 • StarNgage’in araştırması ise (2022) bir diğer rakibimiz olan Headspace uygulamasının Instagram sayfasını takip edenlerin %61.9’unun kadın olduğunu ortaya koymuştur.

Bu incelemeler sonucunda, öncelikli hedef kitlenin “Y Kuşağı” (1980-1996 arası doğumlu) ve “Beyaz Yaka”lı olmasına karar verilmiştir. Bu karar verilirken belirlenen kuşak ve bu kuşağın çalışma şartlarından dolayı daha stresli, yorucu bir hayatın içinde yer almalarından kaynaklanmaktadır. 2 koşul belirlendikten sonra cinsiyet önceliği olarak kadınlar seçilmiştir. Bu seçimin sırasını belirleyen durum ise kadınların daha yoğun kullanımının olmasıdır. Y kuşağına bu öncelik verilirken, yaşları itibari ile belirli bir maddi gelir elde eden bir kuşak olması da etkili olmuştur.

İkinci öncelik sırasında “Z Kuşağı” (1996-2010 arası doğumlu) ve “Öğrenci” statüsündeki kişiler belirlenmiştir. Z Kuşağı, Y kuşağına göre rakip uygulamalara olan merakları ile ilgi çekmektedir. Z Kuşağı da okul ve sınav stresleri ile kendilerini rahatlatma yollarını aramaktalar. Y Kuşağında olduğu gibi kuşak ve statüleri belirlendikten sonra burada da cinsiyet önceliği olarak kadın seçilmiştir.

Üçüncü ve en düşük önceliğe sahip hedef kitlemiz olarak “X Kuşağı” (1965-1980 arası doğumlu kişiler) olarak seçilmiştir. Burada bulunacak kitle yaşı ilerlemiş veya emekli insanları kapsamaktadır. Araştırmalar özellikle emekli insanlar arasında zihinsel sağlık uygulamalarının yükselişe geçtiğini göstermektedir. Bu kitlenin önceliği daha düşük olup uygulamaya olan ilgilerine göre önceliklendirileceklerdir.

Global iyi oluş (wellness) sektörü, gün geçtikçe büyümekte ve insanlar için önem kazanmaktadır. Özellikle pandemi etkisi ile artan depresyon salgını, kişilerin tüm yaşamlarını etkilemekte ve toplumsal iyi oluş halini zorlaştırmaktadır. Bu süreçte iyi oluş sektörü ve zihinsel sağlık uygulamaları daha fazla kişi tarafından tercih edilir olmuştur. 

Pandemiyi kapsayan 2019 ve 2021 yılları arasında, en çok zihinsel sağlık uygulamaları pazarı büyüme göstermiştir. Pazar bu süreçte %54’lük büyüme ile 4.2 Milyar$ hacme ulaşmıştır. 2022 yılında 5.2 Milyar$ hacme ulaşmış ve son yıllarda hacmi en çok genişleyen marketlerden birisine dönüşmüştür. Ayrıca sektör büyümesinin 2021-2026 arasında %31 olacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca araştırmalara göre:

 • 2022 yılında 2012 yılına göre meditasyon yapan kişi sayısı 3 kat artmıştır.
 • Google’da 2020 yılında %65 daha fazla “yeni başlayanlar için yoga” ve “bilinçli farkındalık” gibi aramalar yapılmıştır.
 • Headspace uygulaması,190 ülkede yer almaktadır.
 • Son 10 yılda meditasyon yapan çocukların sayısı %800 artmıştır.
 • 2022 yılında Amerika’da 18-29 yaş aralığının %27’sinin, 30-49 yaş aralığının %40’ının, 65 ve üzeri yaş aralığının %53’ünün günde en az 1 kez meditasyon yaptığı tespit edilmiştir.   

Ayrıca Mindary’nin de uygulama marketlerinde içerisinde yer aldığı “Sağlık ve Fitness” kategorisi, en hızlı yükseliş gösteren kategorilerden birisi haline gelmiştir. 2021 yılı verilerine göre iki platformdaki toplam indirme sayıları, her çeyrekte 600 milyonun üzerindedir.

Global iyi oluş pazarındaki büyüme trendleri, Türkiye pazarına da aynı şekilde yansımıştır. Türkiye 2020 yılında 34,6 milyar dolar ile Avrupa’nın en büyük 9. iyi oluş pazarına sahip iken, 2022 yılında Dünya genelinde ilk 20 içinde yer almaktadır.

 • TAM (Total Addressable Market): Zihinsel sağlık uygulamaları marketi 2022 yılında 5.2 Milyar$ hacme ulaşmıştır. Sektör büyümesinin 2021-2026 arasında %31 olacağı öngörülmektedir [2].
 • SAM (Serviceable Available Market): Zihinsel sağlık uygulamaları marketinin yaklaşık %10'unu “mindfulness ve meditasyon” uygulamaları oluşturmaktadır. Buradaki available market revenuesu 533 Milyon$’dır [3] .
 • SOM (Share of Market): Günlük mikro alışkanlık önerileri veren ve aynı zamanda kullanıcısını nefes, meditasyon gibi çeşitli alanlarda destekleyen uygulamalar, %8'lik bir pay ile toplam 43 Milyon$’lık bir revenueya sahiptir.

Bu veriler ışığında Mindary 2026 yılında yaklaşık olarak 1 Milyon$’lık pazar payına sahip olmayı hedeflemektedir.

       Rakip analizi sürecinde, öncelikle Google Play Store ve Apple App Store'daki "Sağlık ve Fitness" kategorisi altında yer alan, bilinçli farkındalık (mindfulness) konusunda faaliyet gösteren uygulamalar incelenmiştir. Bu aşamada, indirme istatistikleri, kullanıcı yorumları ve uygulamaların özellik setleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Bu kapsamlı çalışmanın sonucunda, sektörde öncü konumda bulunan iki uygulamanın Headspace ve Calm olduğu anlaşılmıştır. Business of Apps'in araştırmasına göre, rakip analizi sürecinde öne çıkan Headspace, 2 Milyar $ değerlemeye; Calm ise 2022 yılı itibarıyla 3 Milyar $ değerlemeye ulaşmıştır. Headspace, iOS platformunda 206 Milyon $, Android platformunda ise 32.6 Milyon $ ciro elde etmiştir. Calm ise iOS platformunda 67.3 Milyon $, Android platformunda ise 72 Milyon $ ciro gerçekleştirmiştir.

Bu iki uygulamanın yanı sıra, Meditopia, Sanvello ve Happify de dikkatle takip edilmektedir. Meditopia, uluslararası pazarda etkin olmanın yanı sıra, Türkiye'de de lider konumdadır. Türkiye merkezli yatırımlarını takiben Rusya ve Japonya gibi ülkelerde de varlık gösteren Meditopia, ülkemizde büyük bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Yıllık 325 bin $ ciroya sahip olan Meditopia'nın ülkemizdeki cirosu ise 235 bin $ seviyesindedir (data.ai, 2023). Bu durum, Türkiye pazarının potansiyelini göstermesi açısından önemlidir.

        Yerel rakiplerden Meditopia, Türkiye lideridir ve globalde de etkinlik gösterir. Meditopia'nın Türkiye cirosu 235 bin $ iken global cirosu 325 bin $'dır. Meditasyon ve uyku odaklıdır. Sürekli olarak takip edilen diğer yerli rakipler ise Bewell, Taom, InnerJoy, Relate ve Breath Hub’dır. 

Mindary uygulaması için, Ekim 2022'de ürün, tasarım ve içerik ekipleri sektör ve pazar araştırmasıyla birlikte ürün ön prototip araştırmasını tamamladı. Ocak 2023'te, sektör ve pazar araştırması sonuçlarına dayanarak ürün yazılım geliştirmeleri başlatıldı. Bu aşamada, kullanıcı geri bildirimleri ve pazar talepleri doğrultusunda uygulamanın özellikleri ve kullanıcı deneyimi üzerinde yoğunlaşıldı. Yazılım süreçlerinde, geliştirme aşamaları titizlikle planlandı ve test süreçleri düzenli aralıklarla gerçekleştirildi. Bu sayede, uygulamanın kararlılığı ve kullanılabilirliği sağlandı.

Temmuz 2023'te, geliştirme ve test süreçleri tamamlanan uygulama, Türkiye'nin B2C pazarına resmi olarak giriş yaptı. Bu döneme kadar, uygulama hem iç hem de dış test kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde değerlendirildi ve geri bildirimlerle sürekli olarak iyileştirildi. Bu süreç, uygulamanın başarılı bir şekilde pazara sunulması için sağlam bir temel oluşturdu. 

2023 yılı sonuna kadar uygulamanın ücretli tanıtımı gerçekleştirilmedi. Buna rağmen bu sene içerisinde 2000 indirme sayısına erişildi. İçinde yer almış olduğumuz sektörden kaynaklı olarak kullanıcı tabanına hızlı erişim için reklam bütçesinin gerekliliği bilinmektedir. Pazarlama bütçesine erişilene kadar bu süreç öğrenme ve uygulamayı geliştirme için kullanılmıştır. 

Başarılı bir fonlama sürecinin sonunda ulaşılacak olan pazarlama bütçesi ile gereken indirme sayılarına ulaşılacaktır. Ayrıca 2024 yılı itibari ile girilecek olan global pazarda da bu yatırımın desteği olacaktır. 

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlar

Kısa Vadeli Planlar:

 1. Kullanıcı Tabanını Genişletme: İlk öncelik, Türkiye'deki B2C ürün ile mevcut kullanıcı tabanını genişletmektir. Reklam kampanyaları ve organik pazarlama stratejileri kullanılarak yeni kullanıcılara ulaşılması planlanmaktadır.
 2. İşbirlikleri: İşbirlikleri ve referans programları oluşturarak, mevcut kullanıcıları ve yeni kullanıcıları uygulamaya davet etmek planlanmıştır. 
 3. Kullanıcı Geri Bildirimi Toplama ve İyileştirme: Mevcut kullanıcılardan geri bildirim toplamak ve bu geri bildirimlere dayanarak uygulamayı iyileştirmek kısa vadeli hedefler arasındadır.
 4. Global Pazara Açılma: Öncelikli dil olarak belirlenmiş "ingilizce" ve daha sonra "almanca" içerikler ile global pazara açılması planlanmaktadır.

Orta Vadeli Planlar:

 1. Yatırım Turu ve Büyüme Finansmanı: 1-2 yıl içinde yeniden yatırım turu düzenleyerek, B2C ürünün büyümesi ve gelişmesi desteklenecektir. Alınacak olan yatırım ile hem pazarlama bütçesi hem de mevcut ve yeni ürün geliştirilmesi için kaynak yaratılabilecektir.
 2. Uygulama İçeriğini Genişletme: Mevcut dil ve bölgelere uygun kullanılan içerik yelpazesini genişleterek, kullanıcıların daha fazla iyi oluş konusunda rehberlik edilebilecektir.
 3. B2B ürün geliştirme: Yine iyi oluşu farklı alanlarda destekleyen B2B bir platform geliştirilmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek olan bu platform, farklı alanlarda ile iyi oluşu destekleyecek içerikler ile farklı sektörlere girilmesi planlanmaktadır.

Uzun Vadeli Planlar:

 1. Toplumsal Etki ve Bilinirlik Artırma: Uzun vadeli hedefler arasında, iyi oluşun toplumsal bir etki yaratmasını ve uygulamanın daha geniş bir kitleye ulaşması yer almaktadır.
 2. Küresel Genişleme ve Lokalizasyon: Uzun vadeli planlarımız arasında ülke bazlı lokalizasyon çalışması yapılması yer almaktadır. Öncelikli olarak güncel pazar eğilimleri kontrol edilecek ve buna göre lokalizasyon ihtiyacı olan bölgeler belirlenecektir. Karar verilecek bölgelere göre diller belirlenecek ve aynı zamanda ağırlıklı kullanılan 2 dile daha çevirisi yapılacaktır. Bölgeye ve kullanıcı isteklerine uygun içerikler üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek ve bölge bazında bilinen içerik üreticiler ile çalışılacaktır.
 3. B2B Ürünün Yayılımı: İyi oluşu ele alan B2B platformun bilinirliğinin artırılması planlanmaktadır. Belirlenecek olan sektörde gerçekleştirilecek senelik anlaşmalarla ürünün yaygınlaştırılması çalışması yürütülecektir.

Mindary - Fon kullanımı

İyi Oluş uygulamamızın kitlesel fonlama kampanyası için beklenen yatırım miktarı 2,2 milyon TL'dir. Bu fonun kullanım planı aşağıdaki şekildedir:

 1. Yeni Personel İstihdamı (%40):
 • Yeni personel istihdamı, şirketimizin büyüme ve genişleme hedeflerine ulaşmasını sağlamak adına önemli bir adımdır. Fonun %40'ı, nitelikli ve yetenekli yeni personel alımı için kullanılacaktır. Bu personel, ürün geliştirme, müşteri hizmetleri, pazarlama ve teknik destek gibi çeşitli alanlarda görev alacaktır. Yeni personelin ekibimize katılmasıyla birlikte, hizmet kalitemizi artırmayı, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

     2. Pazarlama Faaliyetleri (%60):

 • Pazarlama faaliyetleri, uygulamamızın hedef kitlesine ulaşmasını ve kullanıcı tabanımızı genişletmemizi sağlayacak en önemli stratejik adımlardan biridir. Fonun %60'ı, çeşitli dijital pazarlama kanalları aracılığıyla hedef kitlemize yönelik tanıtım ve reklam kampanyaları için kullanılacaktır. Sosyal medya reklamları, içerik pazarlaması, influencer işbirlikleri ve diğer dijital pazarlama yöntemleri aracılığıyla uygulamamızın bilinirliğini artırmayı ve yeni kullanıcıları çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, pazarlama faaliyetlerimizi optimize etmek ve etkisini ölçmek için analitik araçlardan yararlanacağız.

Amacımız, alınan fonların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve projemizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesidir. Yatırımın tamamı, belirtilen alanlarda kullanılacak olup, bu plan 1 yıl içerisinde uygulanacaktır.

Emin Caner, Başak Kişisel ve Gözde Aydın kurucu ortaklar olarak bulunmaktadır. Emin Caner, İdari ve Mali işler ile ilgilenmektedir.

Başak Kişisel içerik yönetimi ile ilgili konularda çalışmaktadır. Kendisine Rojda Toraman ile bu konuda destek vermektedir. Aynı zamanda sosyal medya ve pazarlama konularında da ikisinden yardım alınmaktadır. Aynı zamanda Başak Kişisel global sektörü takip edip ürünün globaldeki yol haritasına katkıda bulunmaktadır.

Gözde Aydın ise ürün ve proje yönetimi gibi alanlara liderlik etmektedir. Ürün yönetimi konularında Nurbanu Hüsrevoğlu, tasarım konularında Ilgaz Aydınlı ve yazılım geliştirme konularında da Anıl Poyrazoğlu ile birlikte ürünü geliştirmektedirler.

 • 2022
  İçerik ekibi araştırma

  Sektör ve pazar araştırması ile ürün ön prototip ürün araştırması

 • 2023
  Ürün geliştirme

  Sektör ve pazar araştırması sonucunda çıkan isterler doğrultusunda ürün yazılım geliştirmeleri başlamıştır.

 • 2023
  Türkiye B2C pazarına giriş

  Geliştirme ve test süreçleri tamamlanan ürünün Türkiye B2C pazarına giriş yapılmıştır.

 • 2024
  Pre-seed yatırım alımı

  Temmuz 2023'te pazara giren ürünün geliştirmeleri devam ederken tohum öncesi yatırım için başvuru süreçleri başlatılmıştır.

 • 2024
  Global pazara giriş

  Pre-seed yatırım ile çalışmalarını hızlandırarak Global pazara giriş yapılması planlanmaktadır.

 • 2025
  B2B eğitim platformu geliştirme

  B2B pazarı araştırması sonucunda kararlanan isterler sonucunda eğitim platformu yazılım geliştirmeleri başlatılacaktır.

 • 2025
  Lokalize içerik çalışmaları

  Türkiye ve Global pazarda tutunma sağlayan ürünün bölgelere göre lokalizasyon çalışmaları başlatılacaktır.

 • 2026
  Türkiye B2B eğitim pazarına giriş

  İsterleri doğrultusunda çalışmaları devam ettirilen eğitim platformunun ilk versiyonun pazara sürülmesi planlanmaktadır.

 • 2026
  B2B işyeri platformu araştırması

  B2B eğitim platformunda tutunma sağlayan ürün için işyeri platformları için pazar araştırmaları başlatılacaktır.

%101 fonlandı

Süre Tamamlandı

Yatırımcı Sayısı 80

Min. Yatırım Tutarı 2.000 TL

₺ 2.221.900

% 101 Fonlandı, hedef fon ₺ 2.200.000
Tamamlandı
Yatırımcı Sayısı 80 Min. Yatırım Tutarı 2.000 TL

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.