08.09.2023

Kitlesel Fonlamanın Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıları

Kitlesel Fonlamanın Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıları

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma, toplumların ekonomik büyüme, sosyal refah ve çevresel koruma gibi temel alanlarda dengeyi sağlamasını hedefler. Sürdürülebilir kalkınma, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar ve bu noktada inovasyon, kaynakların verimli kullanımı ve topluluk işbirliği önemli bir rol oynar. İşte kitlesel fonlamanın sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı bazı temel katkılar:

 1. İnovasyonun Teşviki:
  Kitlesel fonlama, yenilikçi projeleri desteklemek ve geliştirmek için bir platform sağlar. Geleneksel finansman modelleri, riski düşük gördükleri projelere yatırım yapma eğilimindedir. Ancak kitlesel fonlama, toplulukların ilgi duyduğu ve geleceğe yönelik fayda sağlayabilecek projelere fon sağlama imkanı sunar. Bu da sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan inovasyonu teşvik eder.
 2. Çeşitli Sektörlerde Etki:
  Kitlesel fonlama, çeşitli sektörlerde sürdürülebilir kalkınma projelerine destek sağlayabilir. Teknoloji, enerji, sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda toplulukların desteğiyle sürdürülebilir projeler hayata geçirilebilir. Bu sayede sürdürülebilir kalkınma hedefleri daha geniş bir yelpazede etkili bir şekilde ele alınabilir.
 3. Sosyal Etkileşimi Artırma:
  Kitlesel fonlama platformları, insanların projeleri desteklerken bir araya gelmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Bu platformlar, insanları sürdürülebilir kalkınma hedefleri etrafında birleştiren bir topluluk oluşturabilir. Topluluk üyeleri fikir alışverişinde bulunabilir, projeleri tartışabilir ve birlikte hareket ederek daha büyük bir etki yaratabilir.
 4. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketimi Teşvik Etme:
  Kitlesel fonlama, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyen projelerin finansmanını sağlayabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim, atık azaltma teknolojileri, çevre dostu ürünler gibi projeler kitlesel fonlama ile desteklenerek daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Bu da toplumun daha sürdürülebilir ürün ve hizmetlere yönelmesini teşvik eder.
 5. Toplulukların Güçlenmesi:
  Kitlesel fonlama, toplulukların kendi ihtiyaçlarını tanımlama ve çözme konusundaki gücünü artırabilir. Topluluk üyeleri, projelere destek vererek ve fikirlerini paylaşarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine aktif bir şekilde katkı sağlayabilir. Bu da toplulukların kendi geleceklerini şekillendirmelerini ve sürdürülebilirliği benimsemelerini teşvik eder.
 6. Kaynakların Daha Verimli Kullanımı:
  Kitlesel fonlama, kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir. Projelerin finansmanı topluluktan sağlandığı için israf riski azalır. Bu da sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olan kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetimi hedefine katkı sağlar.

 

Sonuç olarak, kitlesel fonlama sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada etkili bir araç olabilir. İnovasyonu teşvik etmesi, çeşitli sektörlerde etki yaratması, sosyal etkileşimi artırması, sürdürülebilir üretimi ve tüketimi teşvik etmesi, toplulukların güçlenmesini sağlaması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olması bu modelin potansiyelini göstermektedir. Kitlesel fonlamanın, sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli bir oyuncu olarak kalması beklenmektedir.

 

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.